[1]
Frei, P. 2004. Qualitative Analysis of High-Growth Companies. CHIMIA. 58, 11 (Nov. 2004), 803. DOI:https://doi.org/10.2533/000942904777677272.