[1]
Sagorin, G. et al. 2021. From Pine to Perfume. CHIMIA. 75, 9 (Sep. 2021), 780. DOI:https://doi.org/10.2533/chimia.2021.780.