[1]
Sagorin, G., Cazeils, E., Basset, J.-F. and Reiter, M. 2021. From Pine to Perfume. CHIMIA. 75, 9 (Sep. 2021), 780. DOI:https://doi.org/10.2533/chimia.2021.780.