Broz, P. (2016). Inflammasomes in Host Defense and Autoimmunity. CHIMIA, 70(12), 853. https://doi.org/10.2533/chimia.2016.853