Renaud, P. (2008). Editorial. CHIMIA, 62(12), 955. https://doi.org/10.2533/chimia.2008.955