ZHENG, Sheng-Run; HOU, Jun-Ya; PAN, Mei; LING-CHEN; YIN, Shao-Yun; WU, Kai; ZHANG, Lu-Yin; SU, Cheng-Yong. Dimension Increase via Hierarchical Hydrogen Bonding from Simple Pincer-like Mononuclear complexes. CHIMIA, [S. l.], v. 69, n. 11, p. 670, 2015. DOI: 10.2533/chimia.2015.670. Disponível em: https://www.chimia.ch/chimia/article/view/2015_670. Acesso em: 21 may. 2024.