Schwarz, Jenny, Katrin Rosenthal, Radka Snajdrova, Matthias Kittelmann, and Stephan Lütz. 2020. “The Development of Biocatalysis As a Tool for Drug Discovery”. CHIMIA 74 (5):368. https://doi.org/10.2533/chimia.2020.368.