Papadopoulou, Athena, Katrin Hecht, and Rebecca Buller. 2019. “Enzymatic PET Degradation”. CHIMIA 73 (9):743. https://doi.org/10.2533/chimia.2019.743.