Li, Gefei, Masato Noguchi, Kazunari Serizawa, and Shin-Ichiro Shoda. 2018. “Chemistry of 1,2-Anhydro Sugars”. CHIMIA 72 (12):874. https://doi.org/10.2533/chimia.2018.874.