Machado, Ricardo A. R., and Stephan H. von Reuss. 2022. “Chemical Ecology of Nematodes”. CHIMIA 76 (11):945. https://doi.org/10.2533/chimia.2022.945.