[1]
E. Heinzelmann, Chimia 2017, 71, 602, DOI: 10.2533/chimia.2017.602.