[1]
E. Heinzelmann, Chimia 2017, 71, 605, DOI: 10.2533/chimia.2017.605.