[1]
E. Heinzelmann, Chimia 2016, 70, 209, DOI: 10.2533/chimia.2016.209.