[1]
E. Heinzelmann, Chimia 2016, 70, 458, DOI: 10.2533/chimia.2016.458.