[1]
A. Kaplan, Chimia 1995, 49, 160, DOI: 10.2533/chimia.1995.160.