[1]
A. Kaplan, W. Steffen, F. Haiber, Chimia 2001, 55, 370, DOI: 10.2533/chimia.2001.370.