[1]
P. Frei, Chimia 2004, 58, 803, DOI: 10.2533/000942904777677272.