[1]
F. Raymond, S. Metairon, M. Kussmann, Chimia 2007, 61, 387, DOI: 10.2533/chimia.2007.387.