[1]
E. Heinzelmann, Chimia 2015, 69, 631, DOI: 10.2533/chimia.2015.631.