[1]
P. Keresztes Schmidt, A. Riedo, P. Wurz, Chimia 2022, 76, 257, DOI: 10.2533/chimia.2022.257.