[1]
P. Reymond, Chimia 2022, 76, 914, DOI: 10.2533/chimia.2022.914.