Lipscher, J. (2018) “Chemistry and Art”, CHIMIA, 72(1-2), p. 27. doi: 10.2533/chimia.2018.27.