Zheng, Sheng-Run, Jun-Ya Hou, Mei Pan, Ling-Chen, Shao-Yun Yin, Kai Wu, Lu-Yin Zhang, and Cheng-Yong Su. “Dimension Increase via Hierarchical Hydrogen Bonding from Simple Pincer-Like Mononuclear Complexes”. CHIMIA 69, no. 11 (November 25, 2015): 670. Accessed May 18, 2024. https://www.chimia.ch/chimia/article/view/2015_670.